IN CONTROL

 

DE JUISTE DINGEN – JUIST DOEN

Met minder tijd, minder energie en minder kosten.

Samen bijdragen aan een duurzame maatschappij en het welzijn van mensen

Inzichtelijk maken wat het werk van jouw gemeente bijdraagt aan het welzijn van inwoners.
De inwoners écht centraal stellen en sturen op maatschappelijke doelen, rendement en resultaat.

Randvoorwaarden als rechtmatigheid (waarvoor je nu al die brandjes blust) regel je makkelijk, snel en met vertrouwen. Zo krijg jij tijd om te zorgen dat jouw gemeente de juiste dingen doet.
Want dat is waar het uiteindelijk om draait: “Om voor inwoners de Juiste dingen, juist te doen!”

En het kan!
Sterker nog; de meeste bouwstenen heb je al lang in huis, hoe mooi is dat! Wij helpen je op weg en geven je dat extra duwtje, zodat jij die brandblusser neerzet en de inspiratie en middelen krijgt om écht impact te maken.

NIEUWSGIERIG? Klik hier voor een afspraak

 

Van financiële Rechtmatigheid naar een In Control Statement

Verantwoorden kent 2 onderdelen: Legitimiteit en Rechtmatigheid.
Legitimiteit verantwoordt dat we de juiste dingen doen, die waarde toevoegen voor onze inwoners.
Rechtmatigheid verantwoordt dat we de dingen juist doen, conform Wet- & regelgeving.

Legitimiteit en rechtmatigheid samen leiden tot een In Control Statement, waarbij de toegevoegde waarde voor de inwoner centraal staat. De rechtmatigheid alleen leidt tot een Rechtmatigheidsverantwoording die vooral gericht is op de financiële verantwoording door het College van B&W aan de Gemeenteraad

Het is onze missie om bij te dragen aan een duurzame maatschappij en het welzijn van mensen.
Onze gemeenten geven dan ook een In Control Statement af, waarmee zij de toegevoegde waarde van de gemeentelijke werkzaamheden voor de inwoners verantwoorden én een sluitende rechtmatigheid aantonen.
Step-gemeenten maken aantoonbaar dat zij de juiste dingen, juist doen.

Onze aanpak

De weg van de dingen juist (rechtmatig) doen, naar de juiste dingen (legitimiteit) juist doen kent 2 stappen.

Stap 1: Realiseren van de Rechtmatigheid.
Stap 2: Realiseren van Maatschappelijke Effectsturing.

 

Meer weten?

Klik hier voor het inplannen van een afspraak of een demo

Downloads