Tijd en geld besparen op de rechtmatigheidscontrole.

Én resultaatsturing realiseren.

Blijf geïnformeerd!

Mis nooit meer onze visie-stukken en tips over hoe jij in control komt. Schrijf je in en ontvang onze casestudy “Hoe deze gemeente in 6 maanden 40% kosten bespaarde op een sluitende verantwoording”.

Schrijf je in

7 + 9 =

Als rechtmatigheid en resultaatsturing eindelijk echt gerealiseerd worden

Jij werkt met hart en ziel bij een prachtige gemeente. En jullie realiseren beleid en mooie en belangrijke projecten voor de inwoners van de gemeente. Maar als het over de rechtmatigheidscontrole of resultaatsturing gaat dan knaagt er iets:

  • De rechtmatigheidscontrole is ingewikkeld, lang en duur (jij wilt simpel, kort en goedkoop)
  • De accountant zeurt jaarlijks over hetzelfde in de managementletter (daar wil jij van af)
  • Jij blust continu brandjes en repareert steeds achteraf (maar jij wilt vooraf in control zijn)
  • Jouw tijd zit in tijdrovende rechtmatigheidscontroles (maar wilt over resultaat rapporteren)
  • Jij bent nu de controleur (maar wilt sparringpartner van bestuur en organisatie zijn).

Wij helpen concerncontrollers en financieel managers de rechtmatigheidscontrole te versimpelen, resultaatsturing te realiseren én beide op elk moment inzichtelijk te maken.

Concreet zorgen wij voor een rechtmatigheidscontrole die jouw handen vrij maakt en leren wij jou alle geheimen van resultaatsturing kennen. Jij wordt de brug tussen politiek (beleid) en organisatie (uitvoering), komt in gesprek met de organisatie en maakt het resultaat van jullie werken inzichtelijk voor de medewerkers, het bestuur en het belangrijkste van allemaal: jullie inwoners, waar jullie het allemaal voor doen.

We houden het simpel.

Verantwoording, verslaglegging en controle op een wijze die dagelijks uitvoerbaar is.

“Step in Control kan u helpen met al uw vraagstukken op het gebied van Control. Daarnaast kan Joost verschillende elementen aan elkaar verbinden zonder uit het oog te verliezen wanneer je dat juist niet moet doen. Simpel gemaakt en logisch in volgorde. Helder!”

– Lars Evers,
Gemeentecontroller
Gemeente Zuidplas

“Onder het motto 'keep it simple' bouwen we een pragmatisch Business Control Framework. Zo is straks elke gemeente in staat is om een eigen in control statement af te geven. ”

– Monique Treur,
Concerncontroller
Gemeente De Ronde Venen

“De mensen van Step bieden pragmatische sympathieke en efficiënte hulp! Zij leveren niet alleen prima ondersteuning, maar zorgen er ook voor dat je zelf verder kunt. Bovendien kun je op hun adviezen jaren voort. Een aanbeveling!”

– Arnold van der Wiel
Financieel beleidsmedewerker
Gemeente Rozendaal

Benieuwd naar de mensen van Step?