Geef met vertrouwen een

In Control statement af,

tegen 40% minder kosten.

Check of jouw gemeente er klaar voor is.

Ben jij de controller of manager die er naar verlangt om:

 

in detail te weten wie wat waarom doet binnen de bedrijfsprocessen en voor wie

vanuit inzicht het bedrijfsresultaat te beïnvloeden.

resultaatsturing te realiseren.

met stuurinformatie te werken in plaats van met procesinformatie.

nooit meer verrast te worden door tegenvallers

sluitend verantwoording af te leggen aan het bestuur en de inwoners.

Herkenbaar?

Vraag hier dan een gesprek met ons aan. 

Aanvraag gesprek

Voorkeur voor dag in de week

11 + 15 =