Geef met vertrouwen een

In Control statement af,

tegen 40% minder kosten.

Ontdek hoe het anders kan

Als controller of manager wil je niets liever dan sluitend inzicht in de bedrijfsprocessen en het beleid van jouw organisatie. Je weet dat de grondtaak van jouw vak is om te weten wat die bijdragen aan het eindresultaat. Liefst zonder buitensporige investeringen, zonder ingewikkelde controltechnieken en wildgegroeide dashboards.

Wij helpen onze klanten dat te bereiken.
Hogere kwaliteit. Minder tijd. Aanzienlijk minder kosten.

Check of jouw gemeente er klaar voor is.

Ben jij de controller of manager die er naar verlangt om:

 

in detail te weten wie wat waarom doet binnen de bedrijfsprocessen en voor wie

vanuit inzicht het bedrijfsresultaat te beïnvloeden.

resultaatsturing te realiseren.

met stuurinformatie te werken in plaats van met procesinformatie.

nooit meer verrast te worden door tegenvallers

sluitend verantwoording af te leggen aan het bestuur en de inwoners.

Herkenbaar?

Vraag hier dan een gesprek met ons aan. 

Aanvraag gesprek

Voorkeur voor dag in de week

12 + 13 =