JIJ KUNT 70% AAN TIJD,
GELD EN ENERGIE BESPAREN

Direct aan de slag?
Klik hier

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht (HT) is een controlestrategie van de Belastingdienst die de interne beheersing van de fiscaliteit centraal stelt.

Door aan te tonen dat alle fiscale beheersmaatregelen op orde zijn én werken, ontstaat vooraf zekerheid over een fiscaal aanvaardbare aangifte. Dit maakt dat suppleties (correcties achteraf) verdwijnen en bij een controle achteraf beperkte controlewerkzaamheden volstaan.

 

Verleden, heden, toekomst.

Tot op heden worden fiscale geldstromen achteraf gecontroleerd met een gegevensgerichte analyse. Dit kost onnodig veel tijd, energie & geld én maakt dat de gemeente enkel reactief kan (bij)sturen. Wat zorgt voor het indienen van aanvullende suppleties met al het bijkomend werk van dien.

Het uitvoeren van een systeemcontrole over de fiscale beheersmaatregelen maakt hier een komaf aan. En daar waar in het verleden de controle voor 100% bestond uit tijdrovende gegevensgerichte controles kan een juiste systeemcontrole zorgen voor een maximale reductie van 87,5% in de gegevensgerichte werkzaamheden (Figuur 1).

Vooraf opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen aan te tonen geeft de volgende voordelen:

 1. De gemeente krijgt zekerheid vooraf over de fiscale aangiften
 2. De gemeente kan vooraf (proactief) (bij)sturen op de fiscaliteit
 3. De gemeente bouwt direct de juiste controledossiers op
 4. De gemeente heeft een volledige audittrail van fiscale dossiers
 5. De gemeente kan direct risicomanagement aan de fiscale beheersmaatregelen koppelen
 6. De controlewerkzaamheden worden sterk gereduceerd in tijd, energie en geld.

HT en financiële rechtmatigheid

Wanneer het College van B&W een financiële rechtmatigheidsverantwoording afgeeft over 2022, dan is zekerheid over de fiscale aangiften van 2022 wel zo prettig. Want ook al is de fiscaliteit voor een accountantscontrole (vaak) niet materieel, deze kan wel degelijk significante financiële gevolgen hebben.
Die tot vijf jaar na afgifte van de financiële rechtmatigheidsverklaring nog boven tafel kunnen komen.
Juist door de financiële én de fiscale beheersmaatregelen te toetsen heeft de gemeente een completer financieel beeld.

Het College van B&W geeft nu namelijk een rechtmatigheidsverklaring af over de financiële en fiscale beheershandelingen. Dus alle handelingen met een financieel karakter.

Het Tax Control Framework

Om de kwaliteit van de Interne Beheersing te toetsen én opzet, bestaan en werking van de fiscale beheersmaatregelen aantoonbaar te maken ontwikkelde Step in Control samen met gemeenten een
Tax Control Framework (TCF).
Waarbij de betreffende gemeenten het Tax Control Framework ook aan hun belastinginspecteur hebben gepresenteerd en dit enthousiast werd ontvangen.

Met het Step in Control – Tax Control Framework krijg jij:

 • Herkenbaarheid, omdat het is ontwikkeld voor en door gemeenten.
 • Volledige systeem- en gegevenscontrole voor de drie fiscale geldstromen (btw, vpb, lh/ wkr).
 • Volledige dossieropbouw over de drie fiscale geldstromen inclusief audittrail.
 • Volledige koppeling met risicomanagement.
 • Automatisch gegenereerde auditrapportages voor bestuur, management en accountant.
 • Volledige fiscale aanvulling op de financiële rechtmatigheid.
 • De mogelijkheid tot uitbreiding van het framework met de financiële rechtmatigheid.
 • 70% vermindering van de hoeveelheid controlewerk.

Wij regelen snel & effectief:

 • De implementatie (Doorlooptijd 2 weken).
 • Opleiding Tax Control Framework ( 2 dagdelen)
 • De reductie van het gegevensgericht controlewerk.

Meer weten?

Klik hier voor het inplannen van een afspraak of een demo

Downloads