De Juiste dingen – Juist doen

Sturen op maatschappelijk effect

De Juiste dingen – Juist doen

Sturen op maatschappelijk effect

Maak beleid gericht op Maatschappelijk Effect.

Met Maatschappelijke Effect Sturing verantwoorden gemeenten dat zij de juiste activiteiten uitvoeren, welke effect zij hiermee behalen én dat zij deze juist (rechtmatig) realiseren.

 • Beleidskeuzes (incl. bijbehorende activiteiten) te maken op basis van maatschappelijk rendement.
 • Beleid te monitoren, (bij) te sturen en te verantwoorden.
 • Inzichtelijk te maken wat het beleid nu daadwerkelijk bijdraagt aan het welzijn van de inwoners.

Dit is wat jij krijgt:

 • Inzicht in het Maatschappelijk Effect van het gemeentelijk beleid.
 • Inzicht in het Maatschappelijk Rendement van verschillende activiteiten.
 • Stuurinformatie van en voor gemeentelijk beleid.
 • Een volledig In Control Statement (Maatschappelijke Effect Sturing + Rechtmatigheidsverklaring).
 • Complete controledossiers, inclusief audittrails en managementdashboards.

Klik hier als dit is wat jij wilt!

Wij regelen snel & effectief:

 • De implementatie (Doorlooptijd 12 tot 16 weken).
 • Introductie Maatschappelijke Effect Sturing voor Raad en College (4 dagdelen).
 • De introductie van de systeemcontroles VIC (4 dagdelen).
 • Opleiding Maatschappelijke Effect Sturing (8 dagdelen).
 • De reductie van het gegevensgericht controlewerk.

Klik hier als dit is wat jij wilt!

De voordelen van STEP Maatschappelijke Effect Sturing:

 • Ontwikkeld voor en door gemeenten, toegespitst op de praktijk.
 • Realiseer beleid op basis van Maatschappelijk rendement en effect.
 • Scenarioplanning.
 • Kennisdeling met college-gemeenten in onze community.

Klik hier wanneer jij deze voordelen ook wil realiseren!