MAAK BELEID OP BASIS VAN MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Direct aan de slag?
Klik hier

Verantwoording; rechtmatigheid & legitimiteit

Verantwoorden bestaat uit de verantwoording van rechtmatigheid én legitimiteit.
Rechtmatigheid is de randvoorwaarde waarmee een gemeente aantoont dat haar beleid en werkzaamheden voldoen aan Wet- en regelgeving. (De gemeente doet de dingen juist).
Legitimiteit is het bestaansrecht van een gemeente en maakt de toegevoegde waarde van haar beleid en werkzaamheden voor inwoners inzichtelijk. (De gemeente doet de juiste dingen).

Wil een gemeente een compleet In Control Statement afgeven, dan zal zij dus zowel een rechtmatigheidsverantwoording als een legitimiteitsverantwoording moeten afleggen.

De legitimiteit van beleid op basis van het maatschappelijk effect

Wereldwijd verschuift de focus van verantwoording. De financiële en juridische rechtmatigheid worden teruggezet naar de rol van randvoorwaarde en de toegevoegde waarde die organisaties leveren aan het welzijn van mens en maatschappij komt centraal te staan.

Wil een gemeente verantwoorden dat de juiste dingen doet voor haar inwoners, dan dient zij dus de legitimiteit van haar beleid aan te tonen. Dat wil zeggen dat zij het behaalde maatschappelijke effect én de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid van haar beleid op een controleerbare manier aantoont.

Om dit te realiseren moet de gemeente enerzijds beleid opstellen op basis van maatschappelijk toegevoegde waarde. Dus antwoord geven op de vraag; Welk beleid realiseert de grootste maatschappelijke waarde, rekening houdend met de beperkte middelen die we hebben”.
Anderzijds moet de gemeente bij het maken van keuzes inzicht hebben in het effect dat elke keuze heeft op de maatschappelijke waarde.

Alleen wanneer de gemeente deze twee voorwaarden invult kan zij daadwerkelijk sturen en verantwoorden op basis van maatschappelijke effect en toegevoegde waarde.

Het maatschappelijk effectsturing framework

Step in Control ontwikkelt samen met gemeenten het framework voor maatschappelijke effectsturing. Dit framework stelt gemeenten in staat om de legitimiteit (de toegevoegde waarde, doeltreffendheid én doelmatigheid) van haar beleid te verantwoorden. Het framework maakt het mogelijk om:

 • Beleid (incl. bijbehorende activiteiten) te maken op basis van maatschappelijk rendement.
 • Beleid te (bij)sturen en verantwoorden op basis van doeltreffendheid en doelmatigheid
 • Inzichtelijk te maken wat het beleid daadwerkelijk bijdraagt aan het welzijn van de inwoners.
 • In combinatie met de rechtmatigheidsverantwoording een volledig In Control Statement af te geven.

Met het Step in Control – Maatschappelijke effectsturing Framework krijg jij:

 • Herkenbaarheid omdat het framework is ontwikkeld voor en door gemeenten.
 • Inzicht in het Maatschappelijk Effect van het gemeentelijk beleid.
 • Inzicht in het Maatschappelijk Rendement van verschillende activiteiten.
 • Stuur- en verantwoordingsinformatie, gekoppeld aan risicomanagement
 • Scenarioplanning
 • Complete controledossiers, inclusief audittrails en managementdashboards.
 • De mogelijkheid het framework te koppelen aan het rechtmatigheid framework, voor het afgeven
 • van een volledig In Control Statement (Maatschappelijke Effect Sturing + Rechtmatigheidsverklaring).

Klik hier voor 2 video’s over de Maatschappelijke Effectsturing

Wij regelen snel & effectief:

 • De implementatie
 • Opleiding Maatschappelijk Effectsturing Framework
 • De introductie van scenarioplanning

Meer weten?

Klik hier voor het inplannen van een afspraak of een demo

Downloads