De organisatie, de mensen

Maak kennis met Step in Control: onze visie en de mensen die het dagelijks in praktijk brengen.

De oorsprong en visie

In Control komen zonder poespas of poeha, maar wel met kwaliteit en een besparing in geld, tijd en energie. Dat zijn wij. Gedreven professionals die het vak van “Control” doorleven en kennis en visie delen.

Opgericht in 2011, was het motto van Step in Control: “houd het simpel”. Daar staan wij nog steeds achter. Wij houden het simpel met een heldere visie en werkbare oplossingen.

Het blijft onze dagelijkse missie om het vooral makkelijker te maken voor gemeenten in een klimaat waarbij ze juist steeds meer complexe zaken te verwerken krijgen.

Joost Parren

Oprichter, Partner en vakspecialist Control

Controlvraagstukken zijn geen “rocket science”! Het is de kunst het principe “Houd het Simpel” in te vullen. Al meer dan 20 jaar houd ik mij bezig met de vertaling van de controltheorie naar werkbare oplossingen. Controlframeworks die klanten snel en makkelijk zelf in beheer nemen én die recht doen aan de werkwijze van elke individuele gemeente.
De kernbehoefte van mijn klanten is tweeledig. Enerzijds op een makkelijke manier een sluitend en kwalitatief “In Control Statement” afgeven voor de rechtmatigheid. Anderzijds om daadwerkelijk invulling te geven aan resultaatsturing en weten wat bedrijfsprocessen en projecten bijdragen aan het eindresultaat.
Klanten rust en zekerheid geven op een begrijpelijke manier is hierbij al vanaf de oprichting van Step in Control mijn drijfveer.

Eric van den Hurk

Partner en vakspecialist Control

Ik heb ruim 30 jaar bij diverse gemeenten gewerkt, waarvan de laatste 10 jaar als interim-manager financiën en bedrijfsvoering. Ik ben groot voorstander om ogenschijnlijk ingewikkelde controlvraagstukken terug te brengen naar de kern en simpel te houden. Ik wil dat mijn klanten zo snel mogelijk zelf in control zijn en dat sluitend kunnen verantwoorden. Mijn klanten moeten mij daar zo snel mogelijk niet meer bij nodig hebben. Naast de begeleiding bij de implementatie en uitrol van controlframeworks draag ik zorg voor de interne bedrijfsvoering van Step in Control.

Wim Fokker

Vakspecialist BTW – VPB – Control

Ruim tien jaar geleden stapte ik na een ambtelijke loopbaan van ruim dertien jaar – onder andere als concerncontroller – over naar het bedrijfsleven. Ik ben gespecialiseerd in controlvraagstukken en belastingen.
Ik ondersteun medewerkers wanneer zij worden overstelpt met nieuwe wet- & regelgeving. Weet waar zij mee worstelen en samen vertalen we de theorie naar de praktijk. Ik zorg dat klanten zo kort mogelijk op mij steunen en vooral leren op eigen benen te staan om zelf aan de slag te gaan. Mooie voorbeelden hiervan zijn de komst van de vennootschapsbelasting en de introductie van controlframeworks.

Sacha van Leeuwen

Projectcoördinator STEP Platform

Ik ben uw vraagbaak bij alle vragen over het STEP Platform. Vanaf dag één ben ik betrokken bij de opzet en ontwikkeling van het STEP Platform. De achterkant van het STEP Platform is bij mij in veilige handen. Daarnaast verzorg ik gebruikerstrainingen en opleidingen.
Verder ben ik voor mijn Step-collega’s de rechter- (en soms ook linker) hand in de doorontwikkeling van het STEP Platform en de algemene projectcoördinatie. Mochten wij elkaar (nog) niet gesproken hebben dan hoop ik dat we dat binnenkort wel doen.

Romana Verstraeten

Adviseur Control

Ik bouw bruggen, ben sparringpartner en train organisaties bij in- en doorvoeren van (kleine en grote) veranderingen. Ik ben gespecialiseerd in het opzetten van management- & informatiecontrolsystemen, (joint)audits en risicomanagement. Vanuit mijn motto “to heal and to teach” draagt mijn kennis bij in het verbeteren van de P&C-cyclus en bedrijfsvoering. Geen symptoombestrijding, maar het wegnemen van de oorzaak is daarbij leidend. Mijn vakinhoudelijke kennis gebruik ik om organisaties in beweging te brengen op weg naar control. Zo realiseer ik voor mijn klanten een blijvend resultaat.

Martin van der Meer

Oprichter en Partner

Als medeoprichter van Step in Control is “Houd het Simpel” ook voor mij leidend. Vanuit een begrijpelijke visie naar werkbare oplossingen toe, daar word ik enthousiast van. Als marketing- en salesadviseur van Step in Control draag ik daar met plezier mijn steentje aan bij.

Nils Stoof

ICT-medewerker

Geen enkele organisatie kan zonder een goede ICT-infrastructuur. Mijn taak bij Step in Control is zorgen dat iedereen goed kan doorwerken. Dat betekent computers onderhouden, zorgen voor goed werkbare software en optreden als vraagbaak. Daarnaast geef ik advies over strategische ICT vraagstukken en is het systeembeheer bij mij in handen. 

Marian Stoof

Administratief medewerker

Bij Step in Control ben ik medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden. Ik controleer inkomende facturen, regel de betalingen, bel debiteuren na en houdt de financiële administratie bij. Het is mooi om mijn steentje bij te dragen aan dit leuke, snelgroeiende bedrijf. Bovendien maken mijn collega’s bij Step dit werk extra leuk. De sfeer op kantoor is altijd goed.

Onze klanten

 

"In een klimaat waarbij gemeenten juist steeds meer complexe zaken te verwerken krijgen, blijft het onze missie om het voor hen makkelijker te maken."

– Eric van den Hurk

Partner Step in Control

Klaar voor een kennismaking?