De organisatie, de mensen

Maak kennis met Step in Control: onze visie en de mensen die het dagelijks in praktijk brengen.

De oorsprong en visie

In Control komen zonder poespas of poeha, maar wel met kwaliteit en een besparing in geld, tijd en energie. Dat zijn wij. Gedreven professionals die het vak van “Control” doorleven en kennis en visie delen.

Opgericht in 2011, was het motto van Step in Control: “houd het simpel”. Daar staat Step In Control voor: Simpel met een heldere visie en werkbare oplossingen.

In Control zonder poeha, maar wel met kwaliteit en een besparing in geld, tijd en energie. Dat zijn wij. Gedreven professionals die het vak van “Control” doorleven en kennis en visie delen.

Het is onze missie om de wereld van In Control zijn voor gemeenten inzichtelijk en vooral makkelijker te maken.

Midden in het groene hart vindt u ons kantoor. Hier ontvangen wij onze klanten voor brainstormsessies, opleidingen & trainingen.

De openheid en ruimte van ons kantoor en onze omgevingen vertalen wij naar ons werk. Wij bieden onze klanten zekerheid, ruimte en vooral rust.

Zekerheid: Onze gemeenten voldoen aan alle controleverplichtingen en verantwoorden dit met een gerust hart.

Ruimte: Onze gemeenten behouden de eigen identiteit. Geen keurslijf, maar het eigen unieke karakters met de voordelen van kwaliteit en de besparing van geld, tijd en energie.

Rust: In hectische tijden rondom de vele controlvraagstukken geven wij onze gemeenten vertrouwen en rust.

Joost Parren

Oprichter, Partner en vakspecialist Control

Controlvraagstukken zijn geen “rocket science”! Het is de kunst het principe “Houd het Simpel” in te vullen. Al meer dan 20 jaar houd ik mij bezig met de vertaling van de controltheorie naar werkbare oplossingen. Controlframeworks die klanten snel en makkelijk zelf in beheer nemen én die recht doen aan de werkwijze van elke individuele gemeente.
De kernbehoefte van mijn klanten is tweeledig. Enerzijds op een makkelijke manier een sluitend en kwalitatief “In Control Statement” afgeven voor de rechtmatigheid. Anderzijds om daadwerkelijk invulling te geven aan resultaatsturing en weten wat bedrijfsprocessen en projecten bijdragen aan het eindresultaat.
Klanten rust en zekerheid geven op een begrijpelijke manier is hierbij al vanaf de oprichting van Step in Control mijn drijfveer.

Eric van den Hurk

Partner en vakspecialist Control

Ik heb ruim 30 jaar bij diverse gemeenten gewerkt, waarvan de laatste 10 jaar als interim-manager financiën en bedrijfsvoering. Ik ben groot voorstander om ogenschijnlijk ingewikkelde controlvraagstukken terug te brengen naar de kern en simpel te houden. Ik wil dat mijn klanten zo snel mogelijk zelf in control zijn en dat sluitend kunnen verantwoorden. Mijn klanten moeten mij daar zo snel mogelijk niet meer bij nodig hebben. Naast de begeleiding bij de implementatie en uitrol van controlframeworks draag ik zorg voor de interne bedrijfsvoering van Step in Control en stuur ik het team van controlmedewerkers aan.

Wim Fokker

Vakspecialist en Teamcoördinator VPG – BTW – Control

Ruim tien jaar geleden stapte ik na een ambtelijke loopbaan van ruim dertien jaar – onder andere als concerncontroller – over naar het bedrijfsleven. Ik ben gespecialiseerd in controlvraagstukken en belastingen.
Ik ondersteun medewerkers wanneer zij worden overstelpt met nieuwe wet- & regelgeving. Weet waar zij mee worstelen en samen vertalen we de theorie naar de praktijk. Ik zorg dat klanten zo kort mogelijk op mij steunen en vooral leren op eigen benen te staan om zelf aan de slag te gaan. Mooie voorbeelden hiervan zijn de komst van de vennootschapsbelasting en de introductie van controlframeworks. Daarnaast coördineer ik het team vpb en btw specialisten.

Martin van der Meer

Oprichter en Partner

Als medeoprichter van Step in Control is “Houd het Simpel” ook voor mij leidend. Vanuit een begrijpelijke visie naar werkbare oplossingen toe, daar word ik enthousiast van. Als marketing- en salesadviseur van Step in Control draag ik daar met plezier mijn steentje aan bij.

Onze klanten

 

"In een klimaat waarbij gemeenten juist steeds meer complexe zaken te verwerken krijgen, blijft het onze missie om het voor hen makkelijker te maken."

– Eric van den Hurk

Partner Step in Control

Klaar voor een kennismaking?