Privacy statement

PRIVACYVERKLARING
Step in control kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Step in Control, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Step in Control verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw mailadres

WAAROM STEP IN CONTROL DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Step in Control verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Step in Control uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Step in Control bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Step in Control verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Step in Control gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Daarnaast is er een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, en wordt er ook geen gebruik gemaakt van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Dit is volledige in overeenstemming met de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u uw gegevens verwijderen? Neem dan contact op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Step in Control. Step in Control zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Step in Control neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Klaar voor een kennismaking?