De Rechtmatigheidsverklaring

Zonder gedoe, Zonder zorgen

De Rechtmatigheidsverklaring

Zonder gedoe, Zonder zorgen

Dit is waarom jij nu een beslissing moet nemen.

Vanaf 2021 moeten gemeenten de rechtmatigheidsverklaring afgeven.
Dit betekent dat de proceswerking, -beheersing en -verantwoording aantoonbaar op orde moet zijn.
Met STEP rechtmatigheid krijg je een oplossing die:

 • Gebouwd is voor en door gemeenten.
 • Geen ‘one size fits all’ is, maar recht doet aan het unieke karakter van jou gemeente.
 • De juiste controledossiers opbouwt voor alle bedrijfsprocessen.

Dit is wat jij krijgt:

 • Een financiële, juridische en fiscale rechtmatigheidsverklaring.
 • Stuur- en verantwoordingsinformatie, gekoppeld aan risicomanagement.
 • Een verbijzonderde interne controle gebaseerd op systeemcontroles.
 • Een interne controle gebaseerd op een beperkte gegevenscontrole.
 • Complete controledossiers, inclusief audittrails en managementdashboards.

Klik hier als dit is wat jij wilt!

Wij regelen snel & effectief:

 • De implementatie (Doorlooptijd 8 weken).
 • De opleiding (4 dagdelen).
 • De introductie van de systeemcontroles VIC (4 dagdelen).
 • De reductie van het gegevensgericht controlewerk.

Klik hier als dit is wat jij wilt!

De voordelen van STEP Rechtmatigheid:

 • Ontwikkeld voor en door gemeenten, toegespitst op de praktijk.
 • Eén rechtmatigheidsverklaring voor zowel de Accountant, de Belastingdienst en de Legal Audit.
 • Tijd, energie en geld besparende systeemcontroles.
 • Kennisdeling met college-gemeenten in onze community.

Klik hier wanneer jij deze voordelen ook wil realiseren!