DE RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING

Zonder gedoe, zonder zorgen

Direct aan de slag?
Klik hier

De Financiële Rechtmatigheid

Het College van B&W is verplicht vanaf 2022 een financiële rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Concreet betekent dit dat de gemeente aantoont dat de financiële beheersing op orde én controleerbaar is. Om dit te realiseren moet de rechtmatigheidsverantwoording voorzien in de juiste controledossiers, risicomanagement én een volledige audittrail.

Verantwoording bestaat echter uit twee onderdelen: Rechtmatigheid en Legitimiteit.
Belangrijk is te beseffen dat een College van B&W met de financiële rechtmatigheidsverantwoording, in de huidige vorm, enkel een uitspraak doet over de financiële rechtmatigheid. Een gemeente kan hieraan dus enkel ontlenen dat zij financieel rechtmatig handelt. Over de fiscale en juridische (niet financiële) rechtmatigheid kan zij dus geen uitspraak doen op basis van de fianciële rechtmatigheidsverantwoording.

 

Van Rechtmatigheidsverantwoording naar In Control Statement

Wil de gemeente een volledige rechtmatigheidsverantwoording afgeven, dan moet zij de fiscale en de juridische rechtmatigheid insluiten. Doet zij dit niet dan blijft de gemeente rechtmatigheidsrisico’s lopen, met mogelijk financiële gevolgen.
Wil de gemeente een In Control Statement afgeven, dan zal zij naast de rechtmatigheid ook de legitimiteit (de toegevoegde waarde, doeltreffendheid en doelmatigheid) van haar beleid moeten aantonen.

De onderstaande figuur geeft de onderdelen van Verantwoording weer. Hieruit blijkt dat de financiële rechtmatigheid slechts een beperkt onderdeel is van de totale verantwoording.
(Klik hier voor de volledige whitepaper over Rechtmatigheid & Verantwoording)

Het Rechtmatigheid Framework

Om de kwaliteit van de Interne Beheersing te toetsen én opzet, bestaan en werking van de financiële, fiscale en juridische beheersmaatregelen aantoonbaar te maken, ontwikkelde Step in Control samen met gemeenten een Business Control Framework (BCF). Dit framework is modulair van opbouw, zodat een gemeente in haar eigen tempo toegroeit naar een volledige rechtmatigheidsverantwoording.

Het framework omvat alle relevante bedrijfsprocessen voor de financiële, fiscale en juridische rechtmatigheidsverantwoording. Doordat het framework systeem- en gegevensgerichte controles gebruikt, stijgt niet alleen de kwaliteit van de interne controle, maar wordt ook de hoeveelheid controle werkzaamheden sterk gereduceerd. Een juiste controle op de interne beheersing zorgt dus voor hogere kwaliteit met minder tijd, energie en kosten.

Gemeenten die met het Business Control Framework werken hebben dit ook aan hun extern accountant gepresenteerd en dit enthousiast werd ontvangen.

 

Met het Step in Control – Rechtmatigheid Framework krijg jij:

 • Herkenbaarheid, omdat het is ontwikkeld voor en door gemeenten.
 • Een (modulair opbouwbare) financiële, juridische en fiscale rechtmatigheidsverantwoordng.
 • Automatisch gegenereerde auditrapportages voor bestuur, management en accountant.
 • Stuur- en verantwoordingsinformatie, gekoppeld aan risicomanagement.
 • Een verijzonderde interne controle gebaseerd op systeemcontroles.
 • Een interne controle gebaseerd op een beperkte gegevenscontrole.
 • Complete controledossiers, inclusief audittrails en managementdashboards.
 • De mogelijkheid tot uitbreiding van het framework met Maatschappelijke Effect- & Resultaatsturing voor de verantwoording van de legitimiteit, doeltreffendheid & doelmatigheid van beleid.

Klik hier voor 3 instructievideo’s over de rechtmatigheid

Wij regelen snel & effectief:

 • De implementatie (Doorlooptijd 12 weken).
 • Opleiding Business Control Framewrok (6 dagdelen)
 • De introductie van de systeemcontroles VIC (4 dagdelen)
 • De reductie van het gegevensgericht controlewerk

Meer weten?

Klik hier voor het inplannen van een afspraak of een demo

Downloads