Kom ‘IN CONTROL’

met het Step Platform

Software voor optimale proces & bedrijfsvoering

Het Step Platform

Met het Step Platform realiseren gemeenten hun Rechtmatigheids- en InControl trajecten

Wat is het Step Platform?

Het Step Platform is hét instrument om eenvoudig en snel In Control te komen.

Het Platform is modulair opgebouwd en omvat de kritische bedrijfsprocessen van uw organisatie.

U voert eenvoudig systeem- en gegevenscontroles uit, maakt (bestuurs)rapportages én beschikt over volledige audittrails ter verantwoording.

Voor wie het Step Platform ?

Het Step Platform is bedoeld voor Interne Controle medewerkers, medewerkers verbijzonderde interne controle en concerncontrollers, die snel en makkelijk willen rapporteren en verantwoorden over de beheersing van de bedrijfsvoering.

Waarom het Step Platform?

U wilt zekerheid over de beheersing van de bedrijfsvoering. Makkelijk rapporteren aan uw bestuur over rechtmatigheid en resultaatsturing. Snel en eenvoudig verantwoording afleggen aan externe toezichthouders. En dit tegen lagere kosten, met minder tijd en energie én tegen een hogere kwaliteit.

Een vernieuwende blik op wat nodig is.

Dankzij het Step Platform kunt u met minder tijd en minder middelen hetzelfde resultaat bereiken.
Een andere aanpak maakt het mogelijk om vol vertrouwen een ‘in control statement’ af te geven.

Binnen alle domeinen

 

Dankzij de flexibele inrichting van het Step Platform kan deze gebruikt worden binnen ieder domein.
Bekijk hier een aantal voorbeelden waar het Step Platform wordt toegepast.

Rechtmatigheid

Geef met het Step Platform een sluitende rechtmatigheidsverklaring af over de kritische bedrijfsprocessen.

Rapporteer en verantwoord met vertrouwen en zekerheid over de beheersing van de bedrijfsvoering.

Bekijk de infographic

In Control Statement

Krijg inzicht in wie, wat, waarom doet binnen de processen van uw organisatie. Verantwoord en rapporteer over de bijdrage die uw bedrijfsprocessen en projecten leveren aan de doelstellingen van uw gemeente.

Stel in combinatie met de rechtmatigheid een volledig In Control Statement af en kom nooit meer voor verrassingen te staan.

Bekijk de infographic

Fiscaliteit

Binnen het fiscaal domein beheerst het Step Platform alle fiscale geldstromen, maakt een einde aan suppletieonderzoeken achteraf en legt eenvoudig sluitend verantwoording af aan de Belastingdienst.

Het Step Platform is voor gemeenten die aan de voorkant van het fiscale proces In Control willen zijn.

Bekijk de infographic

Het Step Platform gaat naadloos op in uw organisatie

Het Step Platform komt standaard met ingerichte beheersflows voor diverse geldstromen. Het Step Platform kan daarnaast aangepast worden op de beheersmaatregelen die binnen de betreffende gemeente wordt gehanteerd.

“Step in Control heeft ons geholpen de zaken volledig en op tijd onder controle te hebben. In plaats van achter de feiten aan te lopen, zijn wij ze nu vooruit.”

– Monique Treur,
Concerncontroller
Gemeente De Ronde Venen

Benieuwd naar de mensen van Step?