SYMPOSIUM

RECHTMATIGHEID – LEGITIMITEIT – RESULTAATSTURING

Samen bijdragen aan een duurzame maatschappij en het welzijn van mensen

Inzichtelijk maken wat jouw gemeente bijdraagt aan het welzijn van inwoners. De inwoners écht centraal stellen en sturen op maatschappelijke doelen, rendement & resultaat.
Want dat is waar het uiteindelijk om draait: “Om voor inwoners de Juiste dingen, juist te doen!”

Nu kost de randvoorwaarde van rechtmatigheid (waarvoor je al die brandjes blust) handenvol tijd, energie en middelen en raakt de verantwoording van de legitimiteit (ons bestaansrecht) ondergesneeuwd. Met andere woorden: We zijn zoveel tijd, energie en middelen kwijt te bewijzen dat we de dingen juist doen, dat we aan de doelstelling, de “juiste” dingen doen amper toekomen.

Tijdens het symposium “KEN JE VERLEDEN, BEPAAL JE TOEKOMST” keren we dit om. Dus de legitimiteit, ons bestaansrecht en maatschappelijk toegevoegde waarde, staat centraal en de rechtmatigheid zetten we terug op de plek van randvoorwaarde. We doen dit aan de hand van 3 thema’s

De dingen juist doen

De rechtmatigheid is uitermate belangrijk, maar moet een afgeleide zijn van ons handelen. Het is zaak te zorgen dat we het belang van de rechtmatigheid onderkennen binnen de organisatie, maar ook op de plek van randvoorwaarde weten te zetten. Én te zorgen dat we de lessen die we leren van de rechtmatigheidsverantwoording concreet benutten.

De juiste dingen doen

Onze maatschappelijk toegevoegde waarde is nauw verwant aan de duurzame ontwikkeldoelstellingen. (Van duurzame energie tot het bestrijden van armoede. Van een circulaire economie tot het bestrijden van ongelijkheid).

Maar hoe maak je nu de juiste keuzen die bij jou passen? Hoe stel je beleid op, gestuurd vanuit het maatschappelijk effect? En hoe verantwoord je de legitimiteit van beleid en maak je aantoonbaar dat je “de juiste dingen” doet?

Van moeten naar mogen

Wanneer we het “moeten” van een aantoonbare rechtmatigheid kunnen vereenvoudigen en er ruimte ontstaat om ons te mogen bezig houden met beleid op basis van maatschappelijk effect. Hoe realiseren we dan dat dit in de haarvaten van de organisatie komt. Dat bestuurders en ambtenaren vanuit een intrinsieke motivatie hiermee aan de slag gaan. Hoe worden we die gemeente die we willen zijn, die waarde toevoegt aan het welzijn van zijn inwoners en een betere wereld doorgeeft aan de volgende generatie?

Arno Visser

Sandra Schoonhoven

Ralph Rousseau

STEP IN CONTROL