SYMPOSIUM

RECHTMATIGHEID – LEGITIMITEIT – RESULTAATSTURING

Plenair Programma

10.05 – 10.45u

Spreker: Arno Visser

President Algemene Rekenkamer

Ken het verleden – die bepaalt de toekomst

Publiek geld vraagt om publieke verantwoording: publieke verantwoording die laat zien in hoeverre de overheid zinnig, zuinig en zorgvuldig met publiek geld omgaat.

Verantwoording van rechtmatigheid en legitimiteit biedt enerzijds de mogelijkheid terug te kijken en lessen te leren uit het verleden. Anderzijds werpt dit de blik vooruit bij het maken van beleid en het toepassen van de geleerde lessen. Maar een aantal vragen blijven een cruciale rol spelen:

  • Waarom is het verantwoorden van beleid van belang in aanvulling op rechtmatigheid?
  • Wat zijn lessen die je kunt trekken uit het verleden?
  • Hoe combineer je deze lessen met de blik vooruit richting toekomstig beleid?

Arno Visser -president van de Algemene Rekenkamer- is vanuit zijn expertise (en achtergrond als wethouder financiën & cultuur) de aangewezen persoon om een beschouwing te geven bij deze vragen.

Arno Visser kent de verantwoordingsvraagstukken op Rijks- & lokaalniveau en weet als geen ander hoe belangrijk het is om ons verleden te kennen zodat we kunnen leren bij te dragen aan onze toekomst.

10.50 – 11.30u

Spreker: Sandra Schoonhoven

Head Sustainability ING

Verantwoording en duurzaamheid

Verantwoording van ons bestaansrecht (legitimiteit) krijgt een steeds prominentere rol. Ook gemeenten verbinden hun maatschappelijk toegevoegde waarde steeds vaker aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals). Maar hierbij rijzen vragen als:

  • Welke keuzen maak je?
  • Hoe stuur je op maatschappelijk effect/ duurzame ontwikkeling?
  • Hoe neem je de verantwoording van de legitimiteit op in je verslaglegging?

Sandra is vanuit haar expertise (gecombineerd met haar achtergrond in communicatie en data-science) de aangewezen persoon om een antwoordrichting aan te geven bij de bovenstaande vragen.

Sandra Schoonhoven is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de algehele duurzaamheidsrichting van ING, de uitvoeringsprogramma’s en de duurzaamheidsrapportages/ verslaglegging.

 

11.35 – 12.15u

Spreker: Ralph Rousseau

Universitair docent & onderzoeker

Van moeten naar mogen

Verantwoording bestaat uit de Rechtmatigheid (de dingen juist doen) en de Legitimiteit (de juiste dingen doen). Rechtmatigheid is een randvoorwaarde daar waar de legitimiteit (ons bestaansrecht) invulling geeft aan de hogere doelstellingen die we nastreven.

Universitair docent en onderzoeker naar intrinsieke motivatie, Ralph Rousseau Meulenbroeks stelt de psychologische basisbehoeften van mensen centraal en schetst hij een beeld waarin bestuurders, uitvoerders én burgers onderdeel zijn van een organisch groeiproces.

Naar Ralph zijn visie bieden rechtmatigheid en legitimiteit gemeenten de kans de intrinsieke motivatie van mensen aan te boren. Zodat kan de gemeente als geheel uiteindelijk boven het alledaagse uitstijgen en er ruimte komt voor wat mensen werkelijk beweegt.

Ralph Rousseau Meulenbroeks is naast universitair docent & onderzoeker een internationaal befaamd musicus (bekroond met een Edison Klassiek Publieksprijs). Met de unieke combinatie van de wereld van de wetenschap en de muziek brengt Ralph vernieuwende inzichten die concreet toepasbaar zijn in de alledaagse praktijk.